Maja Jovanić Kostadinović - direktor

Bojana Novaković - šef računovodstva

Danijela Kovačević - sekretar

Edina Ekić - poslovni sekretar

Senad Keranović - blagajnik

Bojana Vujanović - referent za računovodstvene i knjigovodstvene poslove 

Zora Savić - novinar, urednik programa

Bojana Kovačević - novinar, urednik programa

Dajana Balaban - novinar, urednik programa

Miljan Jovanić - voditelj, realizatori programa

Darko Vujanović - voditelj, realizatori programa

Dragana Trninić - novinar

Dragana Karlica - novinar

Lazo Oljača - šef tehnike