Ulaganjem 100 miliona maraka godišnje u mjere energetske efikanosti u BiH, bruto društveni proizvod (BDP) bi se mogao povećati za 370 miliona KM, a što znači otvaranje 4.900 novih radnih mjesta.

 

Ovo su podaci USAID-a, odakle poručuju da je energetska efikasnost razvojna mogućnost cjelokupne privrede zemlje, a investicioni potencijal pet milijardi KM.

Ocijenjeno je da bi se potražnja za materijalima i opremom poput prozora mogla udvostručiti ili čak utrostručiti, a potražnja za fasadama bi se povećala za trećinu.